Skip to main content

De 7 deugden van Bushido

1. Meiyo 名誉 – Eer

Een krijger heeft slechts één persoon waar hij verantwoording dient bij af te leggen, en dat is hijzelf. Keuzes die gemaakt worden en hoe deze uitgevoerd worden is een reflectie van wie hij werkelijk is.

2. Rei 礼 – Respect

Een krijger heeft geen reden om gemeen te zijn. Hij hoeft zijn kracht niet te bewijzen. Hij respecteerd anderen, ook zijn tegenstander. En in plaats zal de krijger gerespecteerd worden door anderen.

3. Gi 義 – Integriteit

Een krijger is eerlijk en oprecht in al zijn handelen. Hij gelooft in gerechtigheid, niet van anderen, maar van zichzelf. Elk standpunt is er één dat moet overwogen, en in acht genomen, worden.

4. Yuuki 勇 – Dapperheid

Een krijger weet dat het leven in angst gelijk staat aan niet leven. De krijger is bang maar stapt over zijn angsten heen om deze te overkomen. Hij herkend zijn angsten, maar laat zich er niet door leiden. Hij heeft de moed om tot het uiterste te leven.

5. Makoto 真 – Oprechtheid

Een krijger doet wat hij zegt en belooft. Niets houdt de krijger tegen om zijn woord waar te maken. Hij komt niet terug op zijn woord, want daar zit enkel schaamte in.

6. Chuugi 忠義 – Plichtsbewust

Een krijger is verantwoordelijk voor alles dat hij heeft gezegd en heeft gedaan. Hij neemt verantwoordelijkheid voor alle gevolgen die zijn daden met zich mee kunnen brengen.

7. Jin 仁 – Welwillendheid

Een krijger is niet zoals de meeste mensen. Door hard werk en training heeft de krijger een fysiek de hoger staat dan de mondaine mens. Hij gebruikt deze kracht voor de wereld een beter plek te maken voor zijn medemens.

De 9 deugden van een nobele geest

Dapperheid

Ik zal mijn angsten onder ogen komen en mijn familie en dierbaren beschermen van welk gevaar er ook op ons pad moge komen.

Discipline

Ik zal doen wat nodig en juist is, uit eigen beweging en zonder dreiging of omkoping

Trouwheid

Ik ben oprecht naar mijn familie en dierbaren en naar hen wie ik mijn diensten heb toegezegd.

Eer

Ik sta bij mijn woord en zal mijn voorouders eer aandoen door mijn naam zuiver te houden bij mijn medemens.

Gastvrijheid

Ik deel voedsel en vriendschap met mijn familie en naasten en aan de vreemde die aan mijn deur staat in een tijd van nood.

Ondernemend

Ik heb plezier in mijn werk en hou niets terug in het werk waarvoor ik mij ingezet heb.

Doorzetting

Ik zet door tegen alle verwachtingen in tot ik mijn doel heb bereikt en de taak is afgewerkt.

Zelfstandigheid

Ik leer nieuwe vaardigheden en eigenschappen zodat ik een sterk en zelfstandig persoon kan worden die een ander niet tot last is.

Eerlijkheid

Ik spreek de waarheid, ongeacht hoe hard deze kan zijn. Ik spreek de waarheid of ik zal stilzwijgend blijven. Ik spreek de waarheid ongeacht de gevolgen die dit kan hebben voor mij.