Skip to main content

Muso Jikiden Eishin-ryu Iaido (Iaijutsu) is de Japanse gevechtskunst van het zwaardvechten. Welke de nadruk legt op het trekken en het snijden met het samurai zwaard (de zogenaamde ‘Katana’) in één enkele vloeiende beweging. Muso Jikiden Eishin-Ryu is een ‘Koryu bujutsu’ (een ’traditionele gevechtskunst’) met een directe lijn die meer dan 450 jaar terug gaat tot aan zijn oprichter, Hayashizaki Jinsuke Shigenobu. Hij is de persoon die deze specifieke stijl van zwaardvechten heeft ontwikkeld.

De huidge, en 22ste, grootmeester van deze stijl is Carl Long, So-Shihan en voorzitter van het Kokusai Nippon Budo Kai.

In België volgen we de lijn van So-Shihan Marc Mebis. Mebis Sensei heeft getrained onder en met de huidige grootmeester tot zij elk hun eigen weg zijn gegaan in 2021

Mebis Sensei is So-Shihan van het Yamato-Ryu Nippon Budo Kai, welke is opgericht in 1992.

Naast het trainen onder So-Shihan Long, is Mebis Sensei ook de meest ervaren student in Europa van Hanshi Masayuki Shimabukuro Hidenobu (1948-2012), 21ste grootmeester en oprichter van het Jikishin-Kai International en het Kokusai Nippon Budo Kai.

Het YNBK (Yamato-Ryu Nippon Budo Kai) wil de traditie van Muso Jikiden Eishin-Ryu Iaijutsu verder zetten zoals deze ons overgedragen is door Shimabukuro Hanshi.

De YNBK Honbu dojo legt de nadruk op de traditionele oefening en toepassing van de technieken uit het Muso Jikiden Eishin-Ryu curriculum. Dit curriculum bevat het beoefenen van Waza (solo technieken met een oefen Katana, genaamd Iaito), Katachi (technieken met tegenstander met het gebruik van een houten oefenzwaard, genaamd Bokken of Bokuto) en Tameshigiri (snij technieken met een scherpe Katana, genaamd Shinken) waarbij opgerolde matten gesneden worden. Deze drie componenten dienen om elkaar te ondersteunen en versterken en om de Iaidoka (Iaido/Iaijutsu beoefenaar) meer bewust te maken over de juiste motoriek van het lichaam, focus en techniek die benodigd is om het zwaard op een effectieve manier te kunnen gebruiken. Al deze componenten aangevuld met de observatie en oprechte uitvoering van etiquette vormen de kern van het curriculum binnen onze Dojo.

Iaido benodigd een extreme precisie voor zijn technieken en vereist een enorme concentratie tijdens het beoefenen. Beiden zullen een grote zelfdiscipline vragen met een persoonlijke gedrevenheid van de student. Als belong voor deze moeite en opoffering krijgt het individu in de plaats een leven van persoonlijke groei, zowel fysisch, mentaal als spiritueel. Met als einddoel een verlichte en vredige gemoedstoestand.